ჭაჭა
შპს “მართალი ღვინო” საქართველოში პირველია, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ოფიციალურად მიენიჭა “ბიოწარმოებაზე გარდამავალი პროდუქტის” ხარისხის ნიშანი.
ჭაჭა
ინფორმაცია