ჭაჭა

შპს “მართალი ღვინო” საქართველოში პირველი იყო, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2019 წელს ოფიციალურად მიენიჭა “ბიოწარმოებაზე გარდამავალი პროდუქტის” ხარისხის ნიშანი.

ჭაჭა

ინფორმაცია